48 taisyklė prekyboje

48 taisyklė prekyboje

Ūkio subjektų priežiūra 48 taisyklė prekyboje Asmens duomenų tvarkymo politika Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, todėl parengėme asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos politiką toliau — privatumo 48 taisyklė prekybojekuria siekiame ir įsipareigojame užtikrinti sąžiningą, saugų ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir tvarkymą.

Taip pat šiuo dokumentu norime informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu ar raštu, įskaitant elektronines priemones, ar bet kokiu Jūsų pasirinktu būdu.

EUR-Lex Access to European Union law PUSBAČIAI, SANDALAI Dėl Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo 48 taisyklė prekyboje Asmens duomenų tvarkymo politika Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, todėl parengėme asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos politiką toliau — privatumo politikakuria siekiame ir įsipareigojame užtikrinti sąžiningą, saugų ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir tvarkymą. Taip pat šiuo dokumentu 48 taisyklė prekyboje informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu ar raštu, įskaitant elektronines priemones, ar bet kokiu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, kai Jūsų duomenis tvarko Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos toliau- VDI.

Padangų parduotuvės, padangos internetu Šis dokumentas Jums taikomas, kai Jūsų duomenis tvarko Lietuvos Respublikos valstybinė 48 taisyklė prekyboje inspekcija prie Kaip ir kur gauti pinigų patarimų apsaugos ir darbo ministerijos toliau- VDI. Privatumo politika gali būti keičiama, todėl rekomenduojame Jums šią politiką periodiškai peržiūrėti.

48 taisyklė prekyboje

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu toliau — ADTAĮo taip pat kitais teisės aktais. Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas — Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Algirdo g.

48 taisyklė prekyboje

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija: Antanas Barcys, el. Duomenų subjektas Jūs — 48 taisyklė prekyboje fizinis asmuo klientas fizinis asmuojo atstovaskurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame; Duomenų apsaugos pareigūnas — asmuo, atsakingas už tinkamą asmens duomenų tvarkymą 48 taisyklė prekyboje ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą; Kitos politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose.

VDI užtikrina asmens duomenų apsaugą, todėl Jūsų asmens duomenis teikia tretiesiams asmenims pagal vienkartinius 48 taisyklė prekyboje asmenų teisėtus prašymus ar pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis.

48 taisyklė prekyboje

Nesant teisinio pagrindo asmens duomenims teikti — VDI atsisako pateikti Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenis galime perduoti teismams ar kitoms teisėsaugos ir ar ginčų nagrinėjimo institucijoms šioms vykdant teisėtus įgaliojimus arba mūsų iniciatyva, pareiškiant, vykdant ar siekiant apginti teisinius reikalavimus.

Dažniausiai užduodami klausimai - GPAIS

Mes šioje privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat galime pasitelkti šiuos ar kitus duomenų tvarkytojus, pavyzdžiui: duomenų centrų, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, dokumentų archyvavimo ir dokumentų naikinimo paslaugas teikiančias įmones, informacinių technologijų infostruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias 48 taisyklė prekyboje, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.

Duomenų tvarkytojų atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimi, kurioje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės ir teisės.

Elektrinis triratis vežimėlis,motoroleris, triratis skuteris Electron MS03, Electric trike 48V 500W

Kokius duomenis mes renkame apie Jus? Pritarta griežtinti prekybą elektroninėmis cigaretėmis 0 Publikuota: Rokiškio Sirena nuotr. Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis: pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el.

Šiuo metu šios konservatorių Mykolo Majausko ir Vytauto Kernagio parengtos iniciatyvos svarstomos ir Seime.

Svarbu: Jeigu Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti tų asmenų sutikimą ir supažindinti Juos su šia privatumo politika. Jūsų asmens duomenis tvarkome konsultavimo ir Jūsų prašymų vykdymo tikslais.

48 taisyklė prekyboje

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis? Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės, teikiate prašymus ar pretenzijas, taip pat kuriuos užfiksuojame įrašydami telefoninio pokalbio ar susitikimo metu. Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

Svarbi informacija