Jokių galimybių paliesti. Komisarą apstumdžiusi R.Janutienė: nėra parašyta, kad negalima pašnekovo paliesti

jokių galimybių paliesti
Pasidalinsiu keletu minčių apie tai. Konkurencija ©  Shutterstock nuotr. Kai moterys lyginamos su vyrais, pirmiausia neišvengiamai išryškinami fiziologiniai skirtumai, vienas lytiškumas priešpastatomas kitam.

Drąsus nuolankumas — tarnystės tiesai džiaugsmas Pixabay. Daugelis nesupranta nuolankumo prasmės dėl to, kad šią dorybę sieja su tam tikru silpnadvasiškumu ir orumo niekinimu.

Populiariausi

Tačiau nuolankiaširdis Jėzus nusižemino iki kryžiaus mirties Fil 2, 8 ir šiuo pasiaukojimu atliko ne tik žmonijos istorijoje, bet ir visoje Visatoje svarbiausią bei didingiausią žygdarbį. Kad mus galėtų išgelbėti iš klaikaus pragaro ir atvertų neregėto grožio dangaus skliautą, Nekalčiausiajam reikėjo net susinaikinti — kančiose mirti ant kryžiaus.

variantas yra trumpas

Vienintelė ir esminė šios Jėzaus aukos priežastis — meilė mums. Nors pirmųjų žmonių neklusnumo Dievui nuodėmė sugriovė jokių galimybių paliesti planą nuo jų sukūrimo momento būti su Juo Rojaus artimiausios vienybės palaimoje, bet absoliučiai nekintanti Jo meilė negalėjo jų nublokšti į amžinos nevilties paribius, kur žmogui tapti žmogumi nebėra jokių galimybių… Dievo Sūnus jokių galimybių paliesti nesilaikė lygybės su Dievu Fil 2, 6 ir tapo dieviško nusižeminimo įsikūnijimu — bejėgiu kūdikiu, kad, mus atpirkęs, sugrąžintų Dievu Tėvui, viešpataujančiam nebe Edeno sode, bet su tėvišku ilgesiu mūsų laukiančiam Danguje… Ėjimas pas Viešpatį vyksta mums grįžtant į savo būties šaknis, kai, malonei veikiant, Kristaus nukryžiavimą priimame kaip Dievo kvailybę, kurios išmintis yra nepalyginti didesnė už žmonių išmintį žr.

Be proto nuolankumo ir mūsų tikėjimą stiprinančios malonės neįmanoma pripažinti, kad Kristaus kryžius yra didžiausias žmonijos lobis. Niekada negalėsime teisingai suvokti net begalinės dieviškos meilės dalelės, kol bergždžiai į Išganymo paslaptį  mėginsime žiūrėti tik per savo riboto žmogiško supratimo prizmę.

„Bitcoin“ piniginės prisijungimo asmeninė sąskaita

Visada mums atsiveria reali galimybė pažinti bei pamilti Kristų ir visu gyvenimu Jam tarnauti, kai, atmesdami bet kokią puikybę, kovojančią prieš Dievo pažinimą, kiekvieną savo mintį stengsimės pajungti Jėzaus mokslo išminčiai plg. Taigi nuolankus pasitikėjimas Viešpačiu bei Jo gailestingumu — stipriausias gydantis sielą vaistas, padedantis tolydžio panašėti į patį Jėzų.

  • VU mokslininkų įžvalgos apie koronavirusą: kokios galimybės suvaldyti pandemiją - LRT
  • Papildomą uždarbį lengva

Kai Jo tiesos apšviesti pastebėsime, jog nenuorama savigaila, verčianti mus graužtis dėl apmąstomų savo trūkumų, pradeda mažėti, nes mumyse veikianti malonė viską skatina vertinti pozityviai, imsimės išradingai ieškoti tinkamų išeičių, ir mūsų gyvenimo minusai taps pliusais.

Mylėk šią nosį, tai darydamas pamilsi kiekvieną nosį pasaulyje.

Account Options

Jimmy Durante padarė neįtikėtiną karjerą vien dėl to, kad mylėjo savo nosį. Ji tapo mėgstamiausia jo kūno dalimi, jo parašu. Jei Džimis būtų nekentęs savo nosies ir būtų slėpęsis už savo gėdos, būtų praleidęs visą gyvenimą paslapčia nekęsdamas visų žmonių už jų gražias nosis, gražius veidus bei sėkmingus gyvenimus.

greitas lėšų išėmimas

Nuolankumas yra išdidumo priešnuodis, nes moko su išradingu lankstumu kitų žmonių gerąsias savybes bei įpročius pritaikyti savo gyvenimo taisymui. Atviraširdis žmogus, matydamas kito gerus darbus, ne tik bus apsaugotas nuo pavydo nuodų nelygindamas savęs su tuo asmeniu, kuris, pavyzdžiui, yra apdovanotas jokių galimybių paliesti talentu, bet paprasčiausiai supras, jog jam Dievas suteikė galimybę pasimokyti, kaip kito teigiamas bendravimo savybes būtų galima savaip pritaikyti sau.

  • Drąsus nuolankumas – tarnystės tiesai džiaugsmas - hausis.lt
  • Pasirinkimo laiko vertė gali būti

Nors be Dievo būtume niekas, bet su Juo ir Jame esame Jo brangenybės, nes Kristus mus atpirko, pašventino ir suteikė šventumo troškimą. Kai Jėzus mus moko prie vestuvių stalo sėstis į paskutinę vietą žr. Lk 14, 10visuomet už nuolankų paklusnumą mus kaip atsiimti sąskaitą pasirinkimo sandoriuose apdovanoti.

Kirilkinas: dar ne kartą grįšiu į eterį (interviu)

Kai nusižemini ir žinai, kad už tai būsi tikrai paaukštintas, verta sėstis ten, nors ne visada norisi… Jėzus juk irgi gyveno ne savo malonumui; atėjo pas mus, kad ne Jam būtų tarnaujama, o pats taptų visų tarnu.

Svarbi informacija