Prekybos odomis. Dirbtinė oda | Dirbtinė oda baldams

prekybos odomis

A dalyje apibrėžtoje taikymo srityje šio skyriaus nuostatos taikomos šviežiems, atšaldytiems ir apdorotiems kailiams ir odoms.

prekybos odomis

Bendrijos vidaus prekyba A. Prekyba apdorotais kailiais ir odomis leidžiama tuomet, kai prie kiekvienos siuntos pridedamas 4 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas prekybos dokumentas, patvirtinantis, kad: - kailiai ir odos yra apdoroti kaip nurodyta I poskyrio B dalyje ir - siunta neturėjo sąlyčio su jokiais kitais gyvūninės kilmės produktais ar gyvais gyvūnais, galinčiais išplatinti pavojingą užkrečiamą ligą. Importas A.

prekybos odomis

Švieži ar atšaldyti kailiai ir odos gali būti importuojami tik iš tų trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių pagal Bendrijos teisės aktus leidžiama importuoti atitinkamų gyvūnų rūšių visų kategorijų šviežią mėsą. Importuojami švieži ar atšaldyti kailiai ir odos privalo atitikti gyvūnų sveikatos reikalavimus, nustatytinus 18 straipsnio tvarka, ir turėti gyvūnų sveikatos sertifikatą, nurodytą 10 straipsnio 2 dalies c punkte.

prekybos odomis

Tačiau importuojant iš trečiųjų šalių prekybos odomis kailius ar odas, kurie buvo apdoroti pagal I poskyrio B dalį ir 21 dieną buvo laikomi atskirai arba 21 dieną buvo vežami jų neiškraunant, C dalyje nurodytą sertifikatą pakeičia deklaracija, patvirtinanti ar įrodanti, kad buvo laikytasi nurodytų reikalavimų; tokios deklaracijos pavyzdį Komisija nustato 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

Svarbi informacija