Kaip sužinoti pasirinkimo priemoką. TEISMO AKTAI

Valstybės tarnybos portalas

Spausdinti Pareiginė alga Pareiginė alga nustatoma pagal pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo.

kaip sužinoti pasirinkimo priemoką

Pareiginės algos koeficientai ir jų intervalai nustatyti Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede. Priedai ir priemokos Valstybės tarnautojui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui gali būti skiriamos priemokos už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas, arba už papildomas raštu suformuluotas užduotis, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai vykdomos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos.

kaip sužinoti pasirinkimo priemoką

Kai priemoka skiriama už dalyvavimą įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, trunkančius ilgiau negu 6 mėnesius, priemoka gali būti skiriama iki projekto pabaigos.

Priedą už tarnybos stažą sudaro 1 proc. Vienu metu valstybės tarnautojui gali būti skiriamos ir kelios tos pačios rūšies priemokos, svarbu kad vienarūšių priemokų suma neviršytų maksimalaus 40 proc.

kaip sužinoti pasirinkimo priemoką

Svarbi informacija